Snippets - The Lovers Podcast

S1 Episod 4 - Varningssignal: Kritik

February 4, 2021

Det bästa med alla dessa varningssignaler är att det finns ett motgift. Dessa motgifter kan tyckas väldigt lika varandra. För varningssignalen Kritik är motgiftet en Mjukstart. 

Lär dig mer i avsnittet!

Play this podcast on Podbean App