Snippets - The Lovers Podcast

S1 Episod 5 - Varningssignal: Försvar

February 4, 2021

Det bästa med alla dessa varningssignaler är att det finns ett motgift. Dessa motgifter kan tyckas väldigt lika varandra. För varningssignalen Försvar är motgiftet att ta ansvar. För minst en liten del i konflikten. 

Lär dig mer i avsnittet!

Play this podcast on Podbean App