Snippets - The Lovers Podcast

S1 Episod 6 - Varningssignal: Förakt

February 4, 2021

Det bästa med alla dessa varningssignaler är att det finns ett motgift. Dessa motgifter kan tyckas väldigt lika varandra. För varningssignalen Förakt är motgiftet att jobba på att skapa en uppskattande kultur. Den som leder er till en positiv spiral.


Lär dig mer i avsnittet!

Play this podcast on Podbean App